HASIČSKÁ TECHNIKA VÝZBROJ A VÝSTROJ
PRODEJ - SERVIS - REVIZE
Košík je prázdný
 

Naši dodavatelé

Pavliš Hartmann

logo Deva

logo Holík

logo Technolen

Žebřík Profi-Al/HN3

Žebřík Profi-Al/HN3

Žebřík je určen pro zásahovou činnost hasičských jednotek, pro vybavení požárních vozidel.

Atest dle EN 1147: 2001

Cena bez DPH:
20 290 Kč
Vaše cena:
24 551 Kč

 

 

Žebřík Profi-Al/HN3 záchrannářský nastavovací žebřík čtyřdílný.

Jeho předností je mimořádná tuhost provedení díky speciálnímu profilu s vestavěnou výztuhou umožňující v případě nouze zařadit až 5 dílů za sebou. Hmotnost sady je 45 kg. Rozlišovacím znakem je výrobní číslo začínající trojkou a hrana štěřínů je mírně oblá.

Sestava je určená pro použití třemi osobami a k vybavení hasičských vozů jako zásahový a záchranářský žebřík. 

Počet příček: 30

Výška: 8300mm

Šířka: 470mm

Hloubka: 340mm

Váha: 45kg

Materiál: Al slitina

Barva: přírodní Al slitina

Další parametry: Kulaté příčky Ø35mm drážkované. 1x devět příček (3x sedm) na jednom žebříku.

 

Žebřík Profi-Al/HN3

-  určen pro zásahovou činnost požární ochrany pro vybavení požárních vozidel. Dosáhne při sklonu 75 stupňů výšky cca 8 m. Lze jej využít i ve velmi úzkém nebo omezeném prostoru, protože jej lze nastavovat zasunováním jednotlivých dílů zespodu. Lze jej použít jako žebřík dvojitý, při řádném zajištění obou konců žebříků.

Technický popis

Žebřík je vyroben z lehké hliníkové slitiny.

Skládá se ze čtyř dílů o sedmi příčkách  o hmotnosti  cca 11 kg a jednoho dílu o devíti příčkách,  o hmotnosti cca 10,3 kg.

Hmotnost celého sady žebříku je cca 45kg

Délka jednoho dílu je 2,6 m dvou zasunutých dílů cca 4,5 m, tří dílů cca 6,4 m a čtyř dílů 8,3 m. Jednotlivé díly žebříků jsou svařence, které jsou mimořádně stabilní proti uvolnění přičlí .

Údržba a skladování dle EN1147
Žebříky řady Profi-Al/HN3 jsou vyráběny z hliníkové slitiny, která je za normálních podmínek použití stabilní a nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Také technologie výroby svařování zajišťuje mimořádnou stabilitu žebříků proti poškození, např. uvolnění příčlí. Výrobky by měly být skladovány tak, aby byly chráněny proti soustavnému přímému  působení vlhkosti a ostatních povětrnostích vlivů . Žebřík je třeba pravidelně kontrolovat, udržovat a zkoušet dle předepsaného plánu o všech těchto činnostech je třeba vést prokazatelný zápis.

Kontrola a údržba žebříku:

Kontrolu a údržbu žebříku je třeba provádět jednou za měsíc a po každém použití

o provedení kontroly (resp. údržby) je třeba provést zápis.

Kontroluje se vizuelně:

- uchycení včech příčlí

- pevnost  uchycení všech šroubů a nýtů

- neporušenost svarů

- zjevné vady jako trhliny, rozštípnutí, deformace,  prohloubeniny materiálu šteřínů i příčlí

- nadměrné opotřebení pryžových patek

- správná funkce západek (doporučujeme alespoň jednou ročně promazat a konzervovat)

- čitelnost značení

Zkoušení žebříku:

Profi-Al/HNN je třeba zkoušet dle předepsaného plánu dle EN1147.  Zkoušení žebříků a případné opravy je oprávněn provádět po dohodě výhradně výrobce nebo jím prokazatelně pověřený subjekt, který provedení přezkoušení vyznačí na žebříku a zároveń provede zápis o přezkoušení a  případných provedených opravách do protokolu. Žebříky nezpůsobilé dalšího používání vyřadí.

Zkoušku je třeba provádět:

- 1x ročně

- vždy při podezření ohrožení bezpečnosti (při zjistění poškození při pravidelné prohlídce)

- po použití žebříku jiným než obvyklým způsobem

-  při vystavení nadměrným účinkům tepla, resp.zatížení

-  při provedení jakékoliv opravy, kromě výměny pryžových patek a opravy značení žebříku

3) Způsob použití a bezpečnost práce:

Žebřík je přepravován na vozidle ve čyřech samostatných  nebo ve dvou dvojitých dílech. Manipulaci se žebříkem provádějí tři osoby,pokud je používán jako žebřík jednoduchý, minimálně dvě osoby, pokud je používán jako žebřík dvojitý (štafle). Manipulace se žebříkem se provádí  podle Cvičebního řádu jednotek požární ochrany-technický výcvik. Metodický list č. 18/DR5 vydaný Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky část I  z 15. srpna 2007 .

Důležitá upozornění:

1) Zásahové žebříky se nemají běžně používat pro záchranu osob snašením a vynášením po žebříku.
2) Při obvyklém použití se doporučuje,aby osoby udržovaly pravidelné rozestupy na žebříku. Minimální vzdálenost mezi osobami má být 2 m.
3) Pro účely evropských norem je uvažována hmotnost hasiče s dýchacím přístrojem 108 kg. Bezpečnostní součinitele jsou počítané pro sklon žebříku 75 stupňů. Pokud tyto předpoklady jsou významným způsobem porušeny je třeba zvážit míru rizika použití žebříku v takovém případě.


Pokud máte dotaz k tomuto produktu, vyplňte prosím následující formulář
Váš dotaz