JVPO HASIČSKÁ TECHNIKA VÝZBROJ A VÝSTROJ
 
HASIČSKÁ TECHNIKA VÝZBROJ A VÝSTROJ
PRODEJ - SERVIS - REVIZE
Košík je prázdný
 

Registrace nového zákazníka

Nakupuji:     

Doručovací adresa

Kontakty

Přihlášení

Podmínky:
 

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím online objednávky na WWW stránkách www.jvpo.cz, jehož provozovatelem je společnost JVPO spol. s r.o. se sdílem K. Světlé 540/6, 37002 České Budějovice, IČ  26106175, DIČ: CZ26106175, zaspána u Rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14318, zastoupená Jaroslavem Šťástkou, jednatelem společnosti. Provozovna: K. Světlé 540/6, České Budějovice. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.jvpo.cz v sekcích: Profil a Kontakty.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího  a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Tyto obchodní podmínky byly vypracovány v souladu s právním řádem České republiky, a to Zákonem o obchodních korporacích - č. 90/2012 Sb., Občanským zákoníkem - č. 89/2012 Sb., v platném znění novel.

 

Online objednávka

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Zboží vložené do nákupního košíku bude objednáno po vyplnění objednávkového formuláře. Potvrzená objednávka je závazná. Potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito "obchodními podmínkami" a reklamačním řádem. Každá objednávka bude zpětně potvrzena na email kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části z následujících důvodů: zboží se již nedodává nebo se změnila cena zboží ze strany dodavatele. Pokud nastane tato situace, bude kupující o této skutečnosti ihned informován. Po vystavení závazné objednávky bude zákazníkovi zboží doručeno na adresu uvedenou v objednávce smluvním předpravcem prodávajícího.

Ceny

Ceny za zboží jsou uvedeny včetně DPH. Poštovné (dopravné) je účtováné dle průměrné ceny za váhu balíku 1-3kg  + doběrečné v případě, že bude zboží dodáno s platbou při doručení. Platné ceny jsou kupujícímu potvrzeny při převzetí objednávky, pokud prodávající nebude schopen z jakéhokoliv důvodu dosáhnout ceny uvedené v objednávce, bude o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat, ten pak může novou cenu přijmout a písemně potvrdit nebo objednávku tohoto zboží stornovat.

Cenu a způsob dopravy  u nadrozměrných zásilek nebo těžkých zásilek nad 15kg,  je třeba předem domluvit s prodávajícím

 

Dodací podmínky

Objednané zboží bude  dodáno v co nejkratším termínu, obvykle však do 10 pracovních dnů. V  případě, že může dojít k prodloužení dodací lhůty, pak bude kupující včas informován. Nesouhlasí-li s prodlouženým termínem dodání, může objednávku stornovat. Zboží se považuje za dodané převzetím kupujícího na adrese uvedené v objednávkovém formuláři.

 

Doprava a ceny

1) druhy přepravy zboží:

 • PPL - Doprava až do domu
 • vyzvednutí osobně na prodejnách - v Českých Budějovicích (viz Kontakty)

Zrušení objednávky

 • zrušení objednávky je možné telefonicky nebo e-mailem, a to 24 hodin od zaslání objednávky. Zákazník je o zrušení objednávky vždy informován na jím zadanou e-mailovou adresu
 • jako neplatná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data (není možné ji doručit), adresát o ní neví (hloupé žerty) nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky)
 • stejně jako v obou předchozích případech se pokusíme spojit se e-mailem se zákazníkem a vyjasnit vzniklou situaci.


Platební podmínky

Kupující má tyto možnosti uhrazení kupní ceny za zboží a služby:

 • Platba v hotovosti při převzetí zboží přímo na prodejně - Zboží kupující zaplatí  hotově při převzetí zboží v našich prodejnách.
 • Platba dobírkou -  Zboží zaplatí kupující  přepravci při dodání zboží na  adresu uvedené v objednávkovém formuláři.
 • Platba předem - zálohová faktura - Po odeslání objednávky  bude kupujícímu na e-mailovou adresu odeslán termín dodání s tím, že mu bude zaslána zálohová faktura k úhradě s číslem účtu prodávajícího.
  Připsání na účet může trvat vzhledem k bankovním převodům cca 1-3 pracovní dny. Po připsání částky na účet prodávajícího bude provedena expedice zboží, o které bude kupující informován e-mailem.
 • Platba fakturou se lhůtou splatnosti 14 dní - Platba se 14-ti denní lhůtou splatnosti pouze u kupujících z veřejné a státní správy, u ostatních kupujících na základě dohody s prodávajícím.


Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle zákona č. 90/2012 Sb. a zákona č. 89/3012 Sb., právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodu. V takovém to případě musí být dodrženy tyto podmínky:

 • zboží musí být vráceno do 14 dnů od převzetí  a musí být zasláno zpět nepoškozené, v neporušeném obalu a dobře zabalené, aby se nepoškodilo při zpáteční cestě.
 • V případě vrácení zboží dle tohoto zákona bude kupujícímu vrácena kupní cena. Příslušná částka bude kupujícímu vrácena na jeho běžný účet nebo poštovní adresu v zákonné lhůtě.


Záruční podmínky a reklamace

Kupující je povinen před prvním použitím výrobku prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a těmito informacemi se důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude tak moci uplatnit reklamaci na zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Potvrzený záruční list, pokud k danému výrobku existuje, je součástí dodávky. V případě, že záruční list k výrobku neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Pokud byla ke zboží objednána i montáž, je součástí dodávky také revizní zpráva.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Pro kupující, kteří používají výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není záruční doba stanovena Občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Pro řádný průběh reklamace je nutné splnit tyto podmínky:

 • zboží, které reklamujete, je nutné vrátit společně s revizní zprávou, pokud byla součástí dodávky a fakturou, která slouží jako záruční list a doklad o zaplacení
 • ke zboží je nutné přiložit písemné vyjádření obsahující popis vady
 • reklamované zboží je nutné zaslat na adresu prodávajícího tak, aby bylo prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední den záruční lhůty

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

  

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím stránek www.jvpo.cz. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu zboží uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. V situacích, které neupravují tyto Obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními předpisy, především Obchodním a Občanským zákoníkem.