HASIČSKÁ TECHNIKA VÝZBROJ A VÝSTROJ
PRODEJ - SERVIS - REVIZE
Košík je prázdný
 

Naši dodavatelé

Pavliš Hartmann

logo Deva

logo Holík

logo Technolen

Vyprošťovací nástroj VRVN 1 - 220

Vyprošťovací nástroj VRVN 1 - 220

Ideální nástroj pro záchranářské týmy, hasiče, armádu a ostatní organizace zabývající se záchranou lidských životů při haváriích, požárech, zemětřeseních a jiných živelných pohromách.

Cena bez DPH:
9 600 Kč
Vaše cena:
11 616 Kč

Variabilní ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1 - 220

Variabilní ruční vyprošťovací nástroj se používá k tvorbě a rozšiřování otvorů ve stěnách, dveřích, pláštích vozidel či jiných zařízení, případně k páčení, sekání či dělení materiálů za účelem vyprošťování obsluhy, přepravovaných osob, či uvolnění osob uvězněných v uzavřených prostorech. Popruh slouží jen k uchycení nástroje jako součást výstroje.

Flexibilita využití a nenáročnost na zacházení s nástrojem předurčují VRVN 1-220 k použití jako ideální nástroj pro záchranářské týmy, hasiče, armádu a ostatní organizace zabývající se záchranou lidských životů při haváriích, požárech, zemětřeseních a jiných živelných pohromách.

Popis:
nástroj má dvě samostatné části zasunuté do sebe a jištěné pojistkou. Je to víceúčelová hlavice s nosnou trubkou a otvírák s pákou.

Určení:
používá se k tvorbě a rozšiřování otvorů ve stěnách, dveřích nebo karoseriích vozidel, případně k páčení, sekání a dělení materiálů.......

Materiál:
ocel

Víceúčelová hlavice s nosnou trubkou – rukojetí /obr 1V

Víceúčelová hlavice má tři činné části. Prorážecí trojboký hrot,/ který převážně slouží k vyražení otvoru v plechových pláštích, pro založení otvíráku při dělení - řezání plechů, nebo prorážení skel, případně k zarážení do materiálu a vytvoření kotvy. V oblouku pod prorážecím hrotem je ostří pro prořezávání plachtoviny nebo jí podobných textilních či plastických krytin. Vlastní sekací část s břitem slouží k odsekávání materiálu, či přesekávání kabelů, lanek, slabých drátů a výztuží. Při hlubokém zaseknutí může opět sloužit jako kotva. Po bocích jsou samostatné páčící klínové ozuby. Ozub umístěný ve směru rukojeti je od hlavice oddělen polootevřenou, cca 25 mm dlouhou, klínovitě se zužující drážkou s možností uchycení kruhových profilů menších jak 15 mm. Na čele hlavice na protilehlé straně k rukojeti je vyhnutý ozub, kterého je možno použít k nadzdvihování, odtlačování břemen, nebo páčení. Na oblouku mezi oběma ozuby je hrubé rýhování kolmo ke směru páčících klínů, které blokuje proklouznutí pracovní hlavice po opěrné ploše. Uprostřed hlavice jsou dva navzájem na sebe kolmé průchozí otvory, které slouží k vložení tyče – páky od druhé části variabilního nástroje. Tím je možno prakticky zdvojnásobit sílu vynakládanou páčením. Do hlavice je vetknuta nosná trubka – rukojeť, která je kryta rázy pohlcujícím materiálem. Uvnitř trubky je uložena a zajištěna páka s otvírákem. Zasunutý otvírák lze pojistit odpruženým, odlehčeným, otočným kolíkem. Úhel pootočení pojistky je 90°, přičemž obě koncové polohy jsou aretovány vybráním v odlitku, aby nemohlo dojít k samovolnému přestavení pojistky.

Víceúčelový sekací a stříhací nástroj, tzv. otvírák s pákou /obr 2/V základním uspořádání je páka otvíráku nasunuta do rukojeti a zasunutá poloha je aretována odpruženým, otočným, zajišťovacím kolíkem. V této složené podobě je nástroj založen do transportního popruhu. Nástroj i popruh jsou uchyceny v montážním závěsu a takto jsou dodávány uživateli. Otvírák s pákou tvoří druhou funkční část, která slouží k odsekávání šroubů, nýtů, hlav svorníků, čepů závěsů dveří či oken apod. Odsekávání provádíme tak, že uvolníme pojistku úchytu páky otočením o 90° a hlavice s trubkou použijeme jako tlouku, přičemž páka a trubka slouží jako vedení. Nástroj není v tomto případě rozdělen na dva samostatné díly. Kromě již zmíněného sekáče je na otvíráku též polouzavřené, podélné vybrání s ostřím, proti kterému je v ústí vybrání ostré zoubkování. Toto uspořádání zabraňuje prosmyknutí otvíráku při „stříhání“ materiálu přes jeho břit. Po založení otvíráku prorazíme plech trojbokým hrotem nebo sekáčem. Do otvoru vložíme stříhací břit a střídavým natáčením a zasouváním uzavřeného případně otevřeného nástroje, či samostatné páky dosáhneme stříhacího, dělícího účinku. Předlité vybrání na lemu otvíráku slouží k bočnímu zachycení kabelu, lanka či výztuže, které lze potom snadněji přeseknout na rovné ploše otvíráku.

POZOR! Díly nástroje nejsou elektricky izolovány, jsou elektricky vodivé! Nástrojem nelze bez bezpečnostních zajištění proti úrazu elektrickým proudem dělit elektrická vedení (kabely) pod napětím!

TECHNICKÉ PARAMETRY

 

Název parametru     Značka Jednotky
Hmotnost:        
  Celková     M 4,55 kg
  Hlavice s rukojetí     M 2,85 kg
  otvírák s pákou     M 1,7 kg
Zatěžovací ohybový moment:        
  na rukojeti hlavice jmenovitý     T 220 Nm
  na páce otvíráku jmenovitý     T 160 Nm
Síly odpovídající ohybovým momentům:        
  na rukojeti hlavice jmenovitá       F 735 N
  na páce otvíráku jmenovitá       F 565 N
  zkušební síla pro pás v tahu       F 10 kN
  zkušební síla pro karabinu       F 12 kN
  zkušební síla pro roztažení          
  polospony ve svaru       F 5 kN

 


Pokud máte dotaz k tomuto produktu, vyplňte prosím následující formulář
Váš dotaz